Atesa la necessitat d´evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l´Estat d´Alarma, l´Alcalde Pere Vila dicta un BAN MUNICIPAL

15/03/2020