A Cop de Rock

2022 acop de rock pog-11

Programa: 2022 acop de rock pog-11

Data d'emissió: 16 de maig de 2022

Durada:

Número episodi:

A COP DE ROCK ELS DILLUNS DE 18.00 A 19.00 DES RADIO LA VALL 107.6FM UN POGRAMA DEDICAT A LA MUSICA DE CASA NOSTRA EN CATALA

00:00