Programes especials

20220603 presentació de llibres a la sala polivalent i arxiu Mn Joan Pages

Programa: 20220603 presentació de llibres a la sala polivalent i arxiu Mn Joan Pages

Data d'emissió: 6 de juny de 2022

Durada:

Número episodi:

Presentació diversos llibres a les Preses:

Pere Ribas, “ és quan faig ràdio que
hi veig clar”. El títol del llibre del jove comentarista invident de Ràdio Olot, escrit per Pilar Riera. I també es presentarà el llibre “inoblidables anys 60 a la Garrotxa”. “El casino olotí” i “100 anys de conjunts i orquestres a la Garrotxa” de la mateixa autora.

La presentació es va fer a la sala polivalent i arxiu Mn Joan Pagès del Centre cultural.

00:00