A Cop de Rock

2023-03-27 a cop de rock

Programa: 2023-03-27 a cop de rock

Data d'emissió: 27 de març de 2023

Durada:

Número episodi:

ELS DILLUNS A RADIO LA VALL 107.6FM A COP DE ROCK LA MILLOR MUSICA DE CASA NOSTRA

00:00