A Cop de Rock

2023-08-7- a cop de3 rock pograma 89

Programa: 2023-08-7- a cop de3 rock pograma 89

Data d'emissió: 7 d'agost de 2023

Durada:

Número episodi:

A RADIO LA VALL ELS DILLUNS A LA TARDA A COP DE ROCK

00:00