A Cop de Rock

2023-11-27-a cop de rock pograma 98

Programa: 2023-11-27-a cop de rock pograma 98

Data d'emissió: 27 de novembre de 2023

Durada:

Número episodi:

A COP DE ROCK DE RADIO LA VALL 107.6FM MUSICA EN CATALA AMB UNA MICA DE METAL EN CATALA

00:00