Programes especials

20230823 Jordi Camps ésdansa 2023 Recepcció autoritats

Programa: 20230823 Jordi Camps ésdansa 2023 Recepcció autoritats

Data d'emissió: 26 d'agost de 2023

Durada:

Número episodi:

Jordi Camps i Vicente. President de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies i Esports i diputat delegat de Cultura

00:00