Programes especials

20231011 jordi Nogué (macu).

Programa: 20231011 jordi Nogué (macu).

Data d'emissió: 11 d'octubre de 2023

Durada:

Número episodi:

20231011 jordi Nogué ( macu). Després de 37 anys fa un pas al costat. President de la comissió de festes

00:00