A Cop de Rock

2024-03-4- a cop de rock pograma 107

Programa: 2024-03-4- a cop de rock pograma 107

Data d'emissió: 4 de març de 2024

Durada:

Número episodi:

DES RADIO LA VALL 107.6FM UN ALTRE POGRAMA DE A COP DE ROCK EL 107 MUSICA DE CASA NOSTRE I UNA MICA DE METAL CATALA

00:00