A Cop de Rock

2024-04-22- a cop de rock pograma 114

Programa: 2024-04-22- a cop de rock pograma 114

Data d'emissió: 22 d'abril de 2024

Durada:

Número episodi:

AVUI POGRAMA 114 DE A COP DE ROCK TOTA LA MUSICA DE CASA NOSTRE I AMB UNA MICA DE METAL CATALA

00:00