Ajuntament + aprop

Ajuntament + Aprop ( Febrer2019)

Programa: Ajuntament + Aprop ( Febrer2019)

Data d'emissió: 7 de febrer de 2019

Durada:

Número episodi:

Ajuntament + Aprop ( Febrer2019) Informació Municipal. amb l´’Alcalde de Les Preses. Pere Vila. Presenta Güido Cengiarotti. Dissabte 9-2-2019 13:30h. i repetició dilluns 14-2-2019 a les 8:04h i les 13:04h.

00:00