Ball de Sardanes

Ball de sardanes nº261 14062024

Programa: Ball de sardanes nº261 14062024

Data d'emissió: 14 de juny de 2024

Durada:

Número episodi: 261

A BANYOLES EL 50è René Picamal TRES VENTS
CAPITAL DEL CAVA Joan Làzaro MARINADA
PER L’ANGEL I LA FELI Sigfrid Galbany CTAT GIRONA
DOLÇA TENORA Josep Coll i Ferrando CTAT GIRONA
A VISTA D’OCELL Pitu Chamorro
PERO A GIRONA MES Josep A.López CTAT GIRONA
DE PUNTETES I AMB PAS FERM Lluís Pujals PPAL BISBAL
PRESENT SERA PRESENT Conrad Rafart jOVENIVOLA DE SABADELL
LA VIA ROMANA Maria Teresa Monclús CTAT GIRONA

00:00