El Periscopi

El Periscopi -programa 11: One Hit Wonder Part 1

Programa: El Periscopi -programa 11: One Hit Wonder Part 1

Data d'emissió: 10 d'octubre de 2021

Durada:

Número episodi:

En la indústria musical, un cantant d’un sol èxit és un artista que generalment és conegut per un sol senzill o un sol àlbum reeixit.
Els èxits d’algun d’aquests artistes són, fins a cert punt, efímers a propòsit, enregistrats per raons humorístiques o per aprofitar una novetat en la cultura popular.

Aquesta es la definició que la Wikipedia, defineix els “One Hit Wonder”
00:00