XIIIè Concurs literari de relats curts

Han sortit publicades les bases per participar el concurs literari de relats
curts.
L’àrea d’educació i lleure de l’Ajuntament de les Preses, convoca de nou el
concurs literari de relats curts. La modalitat per a concursar és el relat curt de
temàtica lliure. Podran participar-hi només les persones residents a la província
de Girona. El concurs té sis categories segons les edats dels participants.
categoria A: 1 r i 2 n de primària (cicle inicial), categoria B: 3 r i 4 t de primària (cicle
mitjà), categoria C: 5 è i 6 è de primària (cicle superior), categoria D: 1 r i 2 n d’ESO,
categoria E: 3 r i 4 t d’ESO, categoria F: a partir de 16 anys o més. Els escrits
tindran una extensió entre 1 i 5 pàgines DIN A4 com a màxim. L’idioma per a la
presentació del relat ha de ser en català. El relat presentat ha de ser escrit
individual i inèdit. Queden exclosos a participar els relats premiats en altres
concursos literaris. Els treballs s’hauran de presentar a la biblioteca la Bòbila
(carrer de la Mata, 2) de les Preses.

De dilluns a divendres de 16.30h a 19.00h,
dissabtes de 2/4 d’11 del matí a 1 del migdia, o bé es poden enviar per correu
ordinari a: Ajuntament de les Preses, carrer Major nº 2 – 17178 Les Preses o
per correu electrònic enviant-ho a saladelectura@lespreses.cat. La data límit
per enviar o presentar els relats es fixa fins el divendres 21 d’abril de 2023.
S’assignarà un premi per categoria. Categoria A: lot de material didàctic valorat
en 50 euros. Categoria B: lot de material didàctic valorat en 75 euros. Categoria
C: lot de material didàctic valorat en 100 euros. Categoria D: lot de material
didàctic valorat en 125 euros. Categoria E: lot de material didàctic valorat en
150 euros. Categoria F: lot de material didàctic valorat en 175 euros.

Comparteix aquesta notícia